Homepage Site map
General information. Types of banking cards.
Documents to be submitted for issuing a payment card
Card account replenishment
Eximbank ATMs and Cash Desks
Card-Account information via Internet
Card CIAO
Card Social
3D Secure
EXIMBANK SMS INFO service
Salary Projects
Card acceptance by POS terminals
Utility of cash-free payments
Worldwide ATM locator
Protection measures against frauds
FAQ
Card Social
Cardul de plată „Social” este destinat persoanelor fizice - beneficiari de drepturi sociale şi suport financiar de stat plătite de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

Carduri de plată ”Social” este o modalitate rapidă și confortabilă pentru incasarea pensiei și altor plăți sociale. Banii se virează în cont lunar, în termenii stabiliți. Clientul are acces la acest cont 24 din 24 ore și îi poate utiliza oricând la bancomate sau ghișee bancare, precum și la unități comerciale, atât în țară cît și peste hotare.

Avantajele cardului de plată Social:

  • cardul de plată se deschide gratuit;
  • fară comision de administrare anuală;
  • dobândă atractivă la soldul contului - 3% anual;
  • primele 5 extrageri a numerarului – gratis;
  • SMS Info – gratis;
  • acces la sursele financiare 24/24;
  • rapiditate și confort la incasarea plăților sociale;
  • achitarea bunurilor și serviciilor la comercianți în Moldova și peste hotare – gratis;
  • depunerea/retragerea mijloacelor bănești - nelimitat;

Pentru emiterea cardul de plată ”Social” clientul se adresează la orice subdiviziune a Băncii, care prestează aceste tipuri de servicii și întreprinde următorii pași:

1. completează cerere de deschidere a unui cont de plați și emitere a unui card de plată

2. completează și semnează contractul de emitere şi administrare a cardului de plată ”Social” în 2 exemplare;

3. prezintă originalul și copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;

4. prezintă o dovadă a beneficierii de drepturi sociale (carnet de pensionar, documente de plată prin care se atestă recepția transferurilor din luna precedentă sau alte documente reprezentative);

5. Completează şi semnează un formular-cerere către CNAS;

6. alte documente, după caz.

Cardul de plată Social este o modalitate rapidă şi confortabilă pentru ridicarea pensiei şi altor plăţi sociale.

B.C. “EXIMBANK” S.A. emite un card de plată în regim standard de 3 zile lucrătoare, cu posibilitatea urgentării procedurii conform Tarifelor în vigoare. Cardurile sunt emise pe o perioadă de valabilitate de 3 ani.

Pentru mai multe detalii privind cardul de plată Social Vă puteţi adresa la cea mai apropiată filiala a Băncii.

 
Individuals
Legal persons
Tariffs and General Conditions
Exchange rates
Products
Banking Cards
Сalculators
News subscription

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611